Øliv Hjarnø´s bestyrelse

Valgt på generalforsamling 9.juli 2019.

Formand – Søren Noes – filsn@hotmail.com

Kasserer – Søren Noes

Bestyrelsesmedlemmer: Eva Christiansen

Karin Hansen

Kirstine Jensen

Anne Kjær

Jane Willumsgaard

Revisor – H.P. Hansen