Foredrag i Hjarnø Forsamlingshus fra Aarhus Universitet

Tir. 10. okt.    Acceleratorer – i fysik og kræftterapi.
”    24.  ”       Der puttes hvad, i vores mad?
”    31.  ”       Hvorfor mennesket erobrede kloden
”    07. nov.  Sære sanser
”    14.  ”      Inspiration fra naturen
”    21.   ”      Big Bang – det usynlige univers. / Aflyst!
”    28.  ”      Spejlbilleder og molekyler

GUIDED FUGLETUR – Søndag d. 10.sep. kl. 10

Fugletur på Hjarnø – Søndag d. 10. sep. 2017.

 Turen starter kl. 10.00 på Hjarnø, mødested ved kirken. 
Turen varer ca. 2½ time og koster 50 kr. pr. voksen. Børn deltager gratis.
Færgeafgang fra Snaptun kl. 9.40.

Tilmelding på tlf. 2211 2597 eller johnbraedstrup@gmail.com senest dagen før kl. 20

 Guidet fugletur til Hjarnø, en lille perle i Horsens Fjord. Øen rummer mange ynglefugle, fordi en del af øen er ekstensiv dyrket med enge med fritgående kvæg, og så er øen fri for ræve.

Det tidlige efterår giver rastende ænder af forskellige arter, vadefuglene, bl.a. almindelig ryle og islandsk ryle, lille kobbersneppe og hjejle, er kommet nordfra. Rørhøgen er endnu ikke trukket og havørnen kommer jævnlig forbi.

Turen ledes af biolog John Jensen